Реферат шокан уалиханов казакша


11 Feb

Шоқан Уәлиханов
※ Download: Реферат шокан уалиханов казакшаШоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Гутковский познакомил Валиханова с семьёй Я. Художественное воплощение образа сибирского правдолюбца Т. Путешествие на Иссык- Куль и в Кульджу. Разночинная литературная среда расширяла кругозор казахского ученого, помогала ему лучше разобраться в событиях общественной жизни России в период революционной ситуации. Бұл оның алғашқы ғылыми зерттеулерінің бірі еді.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Тарих, география саласындаы даңқы Петербург ғалымдарына да жетіп, жиырмадан жаңа асқан жас Шоқанды Орыс География қоғамының толық мүшесі етіп сайлайды. Абылай - его прямой предок. Бірақ әскери қызметі ұзаққа созылмады, генералдың жергілікті халыққа шектен тыс қатыгездік жасауы салдарынан әскер қатарынан өз еркімен кетті. Оның үстіне тағдыр Сізді таза жанды, адал жүректі, абзал адам ғып жаратқан. Шоқан Уәлихановтың пікірінше, халықтық психологиясын көрсететін белгілердің бірі — сол халықтың тіл байлығы, сөз өнері, шешендік қасиеттері. Ему было также разрешено уносить домой заинтересовавшие его материалы. В результате этих поездок им были написаны «Дневник поездки на Иссык-Куль», «Записки о кыргызах», «Очерки Джунгарии».

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Осы өңірде, Тобыл өзенінің жағасынан топырақ бұйырған. В урочище Коген Теген, недалеко от подножия Алтын-Эмельского хребта. Оның қысқа да жарқын өмірі, жан-жақты зерттеушілік қызметі, философия, этнография, тарих, экономика, құқық, география, ауыз әдебиеті, әдебиет теориясы, т. . Вследствие этого корнет получил неограниченный доступ в Омский архив.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Осылардың ішінде басқа мәселелерден көбірек сөз болғаны — халқымыздың ұлттық санасы, оның ішінде өзіндік психологиялық ерекшеліктері туралы мәселе еді. Параллельно с исполнением обязанностей адъютанта, Валиханов занимался научными исследованиями истории казахского народа. Так у Валиханова появлялся доступ к богатой домашней библиотеке Гонсевского. В Сырымбете им нарисованы картины на сюжеты преданий и сказаний. Дальнейшей направленности научной деятельности Ш.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

. Денсаулығының нашарлауына байланысты Отанына оралуға мәжбүр болды. Жетісу, Ыстықкөл аймағынын фаунасы мен флорасын зерттейді. Табиғаттың дамуы физикалық зандарға негізделсе, қоғамда олар әлеуметтік зандардың күшімен, яғни қоғамдық өмірдің әртұрлі жақтарымен, тайпалық организм өмірінің шарттарымен толығады. Правда, нельзя сказать, чтобы оба не были реферат на тему шокан уалиханов на казахском языке хорошими людьми, но в него начинали закрадываться подозрения. Бұл еңбегін жоғары бағалаған генерал Г.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Орыстың географиялық қоғамы басып шығарған 1904 Шоқан шығармаларына жазған алғы сөзінде академик И. Реки Чу, Сары-Су, Талас больше не питают Аральское море, а поступление воды из Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи сильно уменьшилось. Исследователь, ученый, историк, потомок киргизских ханов и офицер русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Практически половину территории страны занимают пустыни и полупустыни, а четверть территории — степи. Но юг современного Казахстана тогда ещё находился под властью. Артта қалуға болмайды, жоқ болмайды. Шокан в сопровождении отца прибыл в Омск и с помощью друзей отца был определён в Сибирский кадетский корпус, считавшийся лучшим учебным заведением в Сибири.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Бұл оның көптеген еңбектерінен анық байқалады. В 1847 году отец с помощью своих русских друзей устроил 12-летнего Шокана в кадетский корпус. Сырымбетте аңыз, жырлар сюжетіне сурет салатын болған. Уалиханов исследовал Жетысу, озеро Иссык-Куль, Тянь-Шань и Восточный Туркестан, собрал очень важ­ные сведения о речной сети Жунгарского Алатау, Северного и Внутреннего Тянь-Шаня. Іс жүзінде Батыс Сібір генерал-губернаторының кеңсесінде қалдырылады. По этой причине при подборе кандидата на роль основного исполнителя разведывательной операции речь могла идти только о человеке неевропейской национальности.


Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Шоқан тарих, география кітаптарын бас алмай оқиды. В сети это наверно лучшее из всего что есть. . Мектепті бітірген соң, Орынбор шекара комиссиясында әскери старшина болып қызмет атқаратын үлкен әкесі Балғожа Жаңбыршыұлының хатшысы болады 1857—1859. Подрядчиков он жестоко выпорол и отправил на расправу к Кауфману в.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

. Уәлиханов Оңтүстік Қазақстанды Ресейге қосу жөніндегі полковник М. Майков написал стихи «В степях», «Альпийские ледники», «Емшан». Туып-өскен жері — Қостанай облысының Қостанай ауданы, Арқарағай ауылы. Сондай-ақ, Шоқан География құрамында белгілі неміс ғалымы Карл Риттердің еңбектерін баспаға әзірлеседі, сыртқы істер министрлігін Азия департаменті жанындағы Жоғары мектепте, География қоғамында ІПығыс Түркістан, Қырғызстан туралы лекция оқиды, университеттің тарих-философия факультетінде лекцияларға қатысып отырады. Себебі, демократтық бағыттағы озық ойлы зерттеуші ғылым билеуші топ үшін қауіпті адамдардың бірі еді.

Шоқан Уәлиханов

реферат шокан уалиханов казакша

Вклад ученого в развитие географии, народоведения, историю казахского народа. После этого на Шокана обратили внимание преподаватели корпуса и передовая интеллигенция Омска. Бұл сапарда қарапайым халықтың өмірімен танысып, қырғыздардын тарихи аңыз-әңгімелері мен жырларын жазып алды. Участвуя в иссык- кульской экспедиции 1. Шоқан Уәлиханов 1853 жылы кадет корпусын бітіріп, Омбыда әскери. По-видимому, они надеялись, что об их «художествах» никто не узнает.


Настройка радиостанции р-168-5кн
Рецензия на историю болезни умершего новорожденного
Майн кампф fb2 скачать бесплатно на русском
Комментарии
* Адрес электронной почты не будет отображаться на сайте.
ДАННЫЙ САЙТ БЫЛ СОЗДАН, ИСПОЛЬЗУЯ